Στρώμα ύπνου για κρεβάτι με ελατήρια ανεξάρτητα σε θήκες,συνδεδεμένα bonnel ή χωρίς ελατήρια μόνο στο mattress design by Antonios G. Manolikas

Εδώ θα βρείτε την ποικιλία των στρωμάτων μας ανάλογα με τα ελατήρια που στηρίζουν το σώμα μας,δηλάδη με ελατήρια ανεξάρτητα μεμονομένα σε θήκες,ελατήρια συνδεδεμένα μεταξύ τους bonnel αλλά και στρώματα χωρίς καθόλου ελατήρια

Ανεηξάρτητα ελατήρια μεμονομένα σε θήκες (pocket)

Συνδεδεμένα ελατήρια(bonnel)

Χωρίς ελατήρια