Στρώματα ύπνου για κρεβάτια σκληρά,μαλακά ή μέτρια-ημίσκληρα μόνο στο mattress design by Antonios G. Manolikas

Εδώ θα βρείτε την ποικιλία των στρωμάτων μας ανάλογα με την αίσθηση που δίνουν στο σώμα όταν ξαπλώνουμε πάνω σε αυτά,δηλαδή σκληρή,μαλακή,μέτρια-ημίσκληρη.

Σκληρό

Μαλακό

Μέτριο

Ημίσκληρο